1 komentar

  1. DARIJA at |

    Nedopustivo je da u Hrvatskoj svatko može pljačkati svakoga, bili ljudi dužni ili ne. I nedopustivo je da nijedna vlada nije htjela donijeti zakone koji će uspostaviti ravnotežu između ovrhovoditelja i ovršenika, npr.da iznos kamata i zateznih kamata ne može preći iznos glavnice. Svi Zakoni o obveznim odnosima unatoč recesiji i razdoblju kad su ljudi masovno dobijali otkaze zahvaljujući potezima vladajućih su ostali nepromijenjeni i tražili unatoč teškoj situaciji od dužnika da prvo vraćaju kamate pa onda glavnicu čime su multiplicirali dugove koji su ionako bili teško otplativi. A zašto? Da se na nemoćnim ljudima i država napljačka. I dan danas država lešinari nad ljudima jer su dugovi multiplicirani, te ljudi moraju prvo plaćati kamate, a to znači da država kao porez na dobit od kamata prvo uzima novac sebi od ljudi koje su političari unesrećili i bacili na ulicu i njima odgovara da zatezne kamate stalno rastu. Tako su sve vlade otvorile lov na dužnike u Hrvatskoj te nije ni čudo da su se svakakvi lešinari tu sjatili te na bilo koji način, pa i prevarom pokušavaju doći do pozicije da je netko dužnik jer znaju da su i suci korumpirani i u nas je sudska praksa da suci sude protuzakonito u korist ovrhovoditelja budući da i suci žele sjedati u kancelarijama, a bogatiti se. Doći do zakonitih prava u takvom sistemu je rudarenje i oni i idu na iscrpljivanje nemoćnih ljudi. Eto, to je Plenkovićeva ”pravna sigurnost” i ”socijalna pravednost”. Bilo me sram kad je to spomenuo pred UN-om, a nema gore i okrutnije države u cijelom UN-u, nema gorih bijednika, moralnih nakaza nego svih aktera koji su uključeni u desetljetnu ekonomsku egzekuciju i namjerno stvaranje siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj. Naši suci su toliko korumpirani da bi im trebalo svima dati otkaz i umjesto njih dovesti 500 Kineza uz prevoditelje. Onda bismo imali efikasno pravosuđe u kojem bi se sudilo prema zakonima i Ustavu, a ne bi bila moguća sustavna pljačka ljudi u kojoj sudjeluju vladajući i pravosuđe. Kinezi nisu ludi kao Hrvati da stvore sistem u kojem novac građana koji bi morao ići u gospodarstvo ide Fini, javnim bilježnicima, stranim bankama i raznoraznim sumnjivim zadrugama.

    Reply

Leave a Reply