1 komentar

  1. DARIJA at |

    Prema Βečkoj konvenciji dužnik je uvijek dužan plaćati zatezne kamate bez obzira na promijenjene okolnosti što je i stav EU za razliku od trgovačkih društava za koje postoji viša sila. Međutim, nigdje ne piše da redoslijed plaćanja duga mora biti takav da dug postane neotplativ. Sve vlade su bile dužne s obzirom na desetogodišnju recesiju i utjecaj krize na stotine tisuća ljudi, kao i na gospodarstvo, učiniti sve da dugovi građana postanu što više otplativi, što znači u Zakonu o obveznim odnosima odrediti da se prvo naplaćuje glavnica pa kamate, a ne stvarati vječne dužnike. Umjesto toga, oni su uveli još i javne bilježnike kao parazitski sustav koji dodatno zarađuje na teškoj situaciji dužnika i to zato što su ministri pravosuđa komotni i tako rješavaju problem viška predmeta iako znaju da imaju najviše sudaca u EU poslije Slovenije i da u EU postoje zakoni koji su to riješili na puno efikasniji način bez javnih bilježnika, te da Europski sud pravde nikad nije uvažio argumente Hrvatske o preopterećenosti sudova, smatrajući da je to njezin probem. Ustavna dužnost Republike Hrvatske je osigurati svakom građaninu da neovisan i nepristran sud odluči o njegovim pravima i obvezama, a ne javni bilježnik. Prema Ovršnom zakonu prilikom ovrhe mora se paziti na dostojanstvo ovršenika, a prema ZPP-u, čl.10, suci su dužni voditi postupak sa što manje troškova. Zbog toga je nametanje dodatnih troškova ovršeniku u obliku javnih bilježnika kršenje Ustava i zakona te bi dužnici kolektivnom tužbom trebali tražiti naknadu za troškove javnih bilježnika koji su im nametnuti bez pravne osnove. Ako je Republici Hrvatskoj pored svih drugih mogućnosti najzgodnije angažirati javne bilježnike za naplatu ovrha, onda je ona dužna snositi te troškove, a ne ovršenik. Javni bilježnici odmah moraju nestati iz ovršog postupka, a ne tek za godinu i po dana.

    Reply

Leave a Reply