Dr. Franjo Tuđman: “Ostajući dosljedni svojoj politici poštivanja povijesne istine mi moramo činiti sve da nas žrtve ne bi razdvajale, ni danas ni u budućnosti”

Dosljedni svojoj politici poštivanja povijesne istine, i čuvanja hrvatske države na osnovama na kojima je uspostavljena, mi moramo činiti sve da nas žrtve ne bi razdvajale, ni danas ni u budućnosti. (ulomak iz predsjedničke “Poslanice…” akademika Franje Tuđmana, održane u Hrvatskom (državnom) saboru 30.svibnja 1995 )

Franjo Tuđman: » Bez svoga antifašističkog pokreta, a radi pune istine i bez jugoslavenskog pod vodstvom Hrvata, hrvatski bi narod dijelio sudbinu samo poraženih fašističkih snaga, a s njime se našao na strani pobjedničke demokratske koalicije antifašističkih sila. Hrvatskom antifašističkom pokretu pripadaju zasluge da je u sastav Hrvatske uključena Istra i vraćena domovini Rijeka, Zadar, otoci i od Italije okupirani dijelovi Dalmacije. U antifašističkom pokretu stvorena je zavnohovska federalna država Hrvatska, i političko-ustavna  osnova jugoslavenske federacije, kao zajednice ravnopravnih naroda s pravom samoodređenja. I upravo ta stečevina antifašizma davala nam je pravne preduvjete za izlaz iz Jugoslavije i proglašavanje nezavisnosti. To su razlozi zbog kojih demokratska vlast hrvatskoga naroda ima dužnost poštivanja objektivne prosudbe uloge antifašističkog pokreta, a i obvezu davanja priznanja njegovim sudionicima.

No, današnja, demokratska i suverena Hrvatska isto tako ima dužnost, i obvezu da  objektivno presudi ulogu NDH i ljudi, koji su svjesno, ili silom zakona i okolnosti, dijelili njezinu sudbinu. Osuđujući najodlučnije sve zločine što ih je počinio ustaški režim NDH, u okviru Hitlerova europskog sustava,  ne samo protiv Židova i Srba nego i protiv hrvatskih antifašista, mi smo dužni svjedočiti istinu da pretežita većina hrvatskoga naroda nije dijelila sudbinu NDH zbog opredjeljenja za fašizam već zbog težnje za svojom državom.

Kao i mnogi drugi narodi u povijesti, i hrvatski je narod u Drugom svjetskom ratu bio raspolućen u želji da ostvari  svoju slobodu, poviješću osvjedočen da nje nema bez  svoje vlastite države. Povijesna je istina da su hrvatski nacionalisti i komunisti (predvodnici antifašista) surađivali do Drugoga svjetskog rata za rušenje »jugoslavenske tamnice naroda«. A istina je i to, da njihov idejni i ratni sraz  nije bio bez međusobnog utjecaja. Da nije bilo proglašenja NDH, na jednoj strani,  ne bi bilo ni zavnohovske Hrvatske kao federalne države, na drugoj.  Sve su to razlozi zašto demokratska Hrvatska, uspostavljena i moguća jedino na pomirbi razdrtoga hrvatstva, odaje počast žrtvama što ih simbolizira i Jasenovac i Bleiburg.

 Ostajući dosljedni svojoj politici poštivanja povijesne istine, i čuvanja hrvatske države na osnovama na kojima je uspostavljena, mi moramo činiti sve da nas žrtve ne bi razdvajale, ni danas ni u budućnosti, već naprotiv opominjale na potrebu trajne pomirbe i jedinstva. Radi toga učinit ćemo u Jasenovcu hrvatsko spomen-područje svih žrtava i fašizma i komunizma, naravno s posebnim njihovim obilježjem…«…………

         (Iz Poslanice predsjednika Republike Hrvatske, akademika Franje Tuđmana u prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne hrvatske države 1990.-1995.30.svibnja 1885., iz knjige Franjo Tuđman, Velike ideje i mali narodi, str.358/9., V.prošireno izdanje, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1996.)