Ustavni sud RH dužan je štititi jamstva pravičnog suđenja, i to na način da zaštita koju pruža bude praktična i djelotvorna, a ne teorijska i iluzorna.

Kazneni postupak se može pokrenuti pred sudom samo na zahtjev ovlaštenog tužitelja. Za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik, dok je za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po privatnoj tužbi to privatni tužitelj ili oštećenik kao tužitelj. Državni odvjetnik dužan je vršiti svoju … Nastavi čitati Ustavni sud RH dužan je štititi jamstva pravičnog suđenja, i to na način da zaštita koju pruža bude praktična i djelotvorna, a ne teorijska i iluzorna.