PRETVORBA I PRIVATIZACIJA

Hrvatska je opljačkana putem pretvorbe i privatizacije. Osiromašena. U rubrici Afere, aktivno se bavimo otkrivanjem pretvorbeno-pljačkaških afera