OVRHE I OVRŠNI POSTUPCI

Građani se osiromašuju putem bankarskog lobija, visokih kamata, nezakonitih ovrha