VIDEO: Hrvatski intelektualci u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici izložili teme i vizije oporavka Republike Hrvatske

U Zagrebu je  15. ožujka 2018. godine u organizaciji Hrvatskog svjetskog Sabora Dijaspore, u Velikoj sali Nacionalne sveučilišne knjižnice, održan jedan od najznačajnijih  skupova Hrvata iz cijelog svijeta, kakvi skupovi već dugo vremena  nisu održani, posebice sa temama koje su od bitnog značaja za Hrvatsku. 

Na Skupu su obuhvaćene najznačajnije teme za Hrvate i Hrvatsku, o kojima bi trebalo daleko češće govoriti i pisati, a još više na njima raditi kako bi se gospodarsko stanje, pravosuđe, zdravstvo, demografska slika,  promijenile nabolje.

Skup je uvodnim govorom započeo mr. sc. Niko Šoljak,  prof.dr.sc. Ivan Miloš na temu “Gospodarska obnova Republike Hrvatske,  mr.sc. Niko Šoljak na temu “Sustav izravne demokracije”, prof.dr.sc. Tomislav Sunić o temi “Hrvati izvan Domovine – jučer, danas i sutra”, prof. dr.sc. Janko Herak o temi “Hrvatski akademici izvan RH i njihova uloga u povezivanju hrvatskih znanstvenika iz Hrvatske i svijeta”,  mr.sc. Zdenko Bando izlagao je na temu  “Branitelji i njihova uloga o očuvavanju moralnih vrijednosti hrvatskog društva”,  mr.sc. Barbara Bulat govorila je o povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske te predstavila i časopis “Prirodoslovlje”, mr.sc. Krešimir Galin izlagao je na temu “Hrvatska etnologija-društvena potreba, istraživanja i primjena.  Medicinska sestra Snježana Častven govorila je o potrebi nadzora nad institucijama koje vode brigu o djeci i starijim nemoćnim osobama,  dok je mr.sc. Zora Meštrović  dr. med.  iznijela Znanstveno-metodološke aspekte za razvoj svijesti hrvatskog naroda.  Skupu su nazočili i Hrvati iz Dijaspore, a što svakako predstavlja dobar korak prema poveznici trenutno nikad razjedinjenije Hrvatske.

Autor: Nada Landeka, foto: screenshot

Potrebno je načiniti most koji će povezivati Hrvate diljem svijeta, kako bi ujedinjeni i u zajedništvu pobijedili  korumpiranu aždaju, postigli gospodarski oporavak, oporavak zdravstva Republike Hrvatske,  a posebice uredili trenutno katastrofalno stanje u pravosuđu  –  moglo bi se sažeti u jednu rečenicu rezime jučerašnjeg Skupa.

Kada je Harald Eia snimio objašnjenja vrhunskih znanstvenika koja su temeljena na egzaktnim i empirijskim istraživanjima, čiji su rezultati bili u potpunoj suprotnosti s rodnom teorijom, vratio se u Norvešku i pokazao snimke istraživačima Nordijskog rodnog instituta.

Nakon što su “rodni znanstvenici” bili suočeni s rezultatima empirijski provedenih istraživanja ostali su bez riječi, počeli su mucati, pozivati se na osobno iskustvo, na nepogrješivost svojih teorija, na nadmoć svoje teorije nad empirijskom znanošću, počeli su omalovažavati druge znanstvenike i njihov rad i sve na takav način da se praktički i neutralni gledatelj osjeti osupnut i posramljen.

Najzanimljivije je možda to da njihove dogmatske tvrdnje nisu pobili znanstvenici konzervativnog ili kršćanskog opredjeljenja, već liberalni znanstvenici od kojih se nekoliko njih javno izjašnjava homoseksualcima, tako da ne može biti govora o nekom krivom tumačenju činjenica ili nekoj, kako to često čujemo, kršćansko-konzervativnoj zavjeri protiv ljudskih sloboda.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava o izloženim temama i zaključci.

Koordinator mr.sc. Niko Šoljak

O skupu pogledajte u videu

Organized by the Croatian National Assembly
This  meeting was held March 15, 2018 at the National University Library of Zagreb.
 
After the Croatian National Anthem  and a minute of silence to pay homage to all patriots who suffered and died for Croatian from the seventh century till today. Political and economic programs were presented, which will give the Croatian people political and financial security for the next 50 years.
 
At the meeting it was especially emphasize that there was no Ustaše, no Partisans, no Četnicks, no left,  no right, only moral and immoral, honorable and dishonorable, honest and dishonest people in the Croatian society.
 
It is also emphasized that every Croatian is trying to bring attention to his own personal experiences rather than solve the acute problem of their daily life. 
 
Participants of this group are united in that, the only introduction to this system is direct straightforward democracy that will be chosen by genuine people in parliament, who could realistically find a concrete solution of political and economic future in the Republic of Croatia. 
 
The congress has reached a unanimous agreement;  that everyone in their midst be capable, knowledgeable and has the capacity to initiate the process of  preparing for the parliamentary election. To be prepared to propose and elect the People’s Representative in the Croatian Parliament. 
 
All the entities of the Croatian Society were invited to help the people of Croatia, to embrace the constitution of the righteous. 
____________________
U organizaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora Dijaspore održan  je  skup 15, ožujka 2018  godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb
Nakon izvođenja hrvatske himne i dvije minute šutnje  kojima  je odana počast svima domoljubima koji su patili  i ginuli za Hrvatsku od stoljeća sedmog do danas predstavljeni su politički programi koji hrvatskom narodu osiguravaju  financijsku i političku  sigurnost za narednih 50 godina.
Na skupu je posebno istaknuto da nema ustaša, nema partizana nema četnika, nema lijevih ni desnih, ali ima samo moralnih i nemoralnih ljudi, časnih i nečasnih, poštenih i nepoštenih ljudi, pripadnika hrvatskog naroda.
Istaknuto je da se svakom podjelom hrvatskog naroda nastoji  umanjiti svjesnost, i  skrenuti  pozornost naroda da se  bavi sam sobom, a ne rješavanjem akutne problematike iz njegovog svakidašnjeg života.
Sudionici skupa jednoglasni su, da bi se jedino uvođenjem sustava direktne  ili izravne demokracije kojim bi se izabrali  istinski narodni zastupnici  u Sabor, moglo realno pronaći konkretno rješenje političkog i gospodarskog napretka u Republici Hrvatskoj.
Na skupu je postignuta jednoglasna suglasnost  svih značajnih  prijedloga,  te je dogovoreno da svatko u svojoj sredini, ovisno o znanjima, sposobnostima i mogućnostima, pokrene proces pripreme  za predstojeće parlamentarne izbore kako bi bili spremni za predlaganje i izbor narodnih zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Pozvani su svi subjekti hrvatskog društva da pomognu hrvatskom narodu, da konzumira Ustavom zajamčena prava, i  da konačnu uzme svoju sudbinu u svoje ruke kako bi sadašnjim i budućim generacijama osigurali sretnu budućnost.

GALERIJA: