Dužnici, znate li kakva jamstva potpisujete prilikom sklapanja kredita kod banaka ili u kreditnim uredima?

Nada Landeka