VJERA

Vjera je sastavni dio života! Utječe na zdravlje, psihu, način života, kulturu