RBA ZADRUGE – NELEGALNI KREDITI KREDITNIH ZADRUGA I UREDA

Raiffaisen austrijske nelegalne zadruge i nelegalni kreditni uredi jedna su od najjačih bankovno-financijskih afera u RH, čija se nezakonitost uporno prikriva. www.hazud.hr, u niz je tekstova, kao i u brojnim akcijama, ukazao na sve nezakonitosti, o čemu se pravorijek iščekuje od aktualne Vlade RH, obzirom da posljednje donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju nije ovršenicima i dužnicima nelegalnih kreditnih ureda i zadruga pružilo adekvatnu pravnu zaštitu. SVE O RBA i o KREDITNIM UREDIMA, piše novinarka i urednica portala HAZUD, Nada Landeka