I U PONOVLJENOM POSTUPKU PROTIVNO PRAVNOM STAJALIŠTU USTAVNOG SUDA I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA